Boken > Roth golvvärmesystem > Golvvärmefördelare, tillbehör och kopplingar > Golvvärmefördelare och tillbehör > Roth fördelarisolering EPP